• praca magisterska turystyka
    Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Pisanie prac licencjackich z Turystyki Rekreacji do dla wielu studentów twardy orzech do zgryzienia. Wielu z nich ma problemy odnośnie do wyboru odpowiedniego tematu.  W poniższym artykule zaprezentujemy przykładowe tematy prac licencjackich z Turystyki i Rekreacji. Pamiętać należy, że każdy temat, który zostanie przez nas wybrany, musi być zaakceptowany przez naszego promotora.

Jednym z bardzo dobrych tematów jest “Ocena atrakcyjności turystycznej polskich terenów wiejskich”.  W pracy tej trzeba pokazać, jaka jest atrakcyjność turystyczna polskich wsi oraz określić,  jaki obecnie jest popyt na turystykę wiejską w Polsce. Następnie trzeba przedstawić,  co należy zrobić, aby do polskich wsi napływało coraz więcej turystów.

Kolejny bardzo dobry temat na pracę licencjacką z Turystyki i Rekreacji to “Przewidywane perspektywy dla polskiej turystki  w latach 2020-2030″. Trzeba  w tej pracy wskazać, jak będzie  wyglądała polska turystyka w podanym okresie. Trzeba wnioski w swojej pracy poprzeć trendami, które widać już obecnie w naszej turystyce występują. W pracy tej trzeba opierać się mocno na twardych danych (np. tych z GUS-u), które wskazują na to, że przewidywany przez nas stan, będzie wyglądać tak i tak.

Klasycznym tematem na pracę licencjacką z turystyki to “Turystyczne bogactwo wybranego miasta”.  Temat ten jest bardzo przydatny, jeśli chcemy zajmować się  turystyką w konkretnym mieście. W pracy takiej możemy pochwalić się świetną znajomością specyfiki danego miasta. Zaletą tego tematu jest łatwy dostęp do danych.

Następny bardzo dobry temat brzmi “Ocena potencjału turystycznego Wielkopolski przez turystów oraz jej mieszkańców”. W tej pracy licencjackiej trzeba posłużyć się niczym innym, jak badaniem ankietowym. Najlepiej przebadać tu za pomocą ankiet mieszkańców oraz turystów, którzy zwiedzają lub zwiedzają Wielkopolskę. Po uzyskaniu tych danych ankietowych warto zobaczyć, jak ruch turystyczny wygląda w Wielkopolsce.  Należy tu ocenić, czy istnieje w tym regionie odpowiedni potencjał turystyczny, który mógłby się przełożyć na większe ilości zysków dla Wielkopolski jako całości. Turystyka to w końcu wspaniały biznes. Inne przykładowe tematy prac licencjackich z Turystyki i Rekreacji można znaleźć w poniższej tabeli:

 

Tematy prac licencjackich z Turystyki i Rekreacji
Zdrowie psychiczne człowieka, a rekreacja.
Wpływ suplementów na zdrowie człowieka.
Rozwój turystyki religijnej w Polsce.
Atrakcyjność turystyczna polskich uzdrowisk.
Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej, na polską turystykę.
Atrakcyjność turystyczna polskich uzdrowisk.
Rekreacja i turystyka w Polsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Pisanie prac licencjackich z Turystyki Rekreacji – ogólne refleksje.

Pisanie prac licencjackich z Turystyki Rekreacji to z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwala ono mocno rozwinąć się intelektualnie oraz zdefiniować swój docelowy obszar pracy zawodowej. Z pewnością Turystyka i Rekreacja wspaniale rozwija się w Polsce bardzo dobrze i jest to branża bardzo perspektywiczna.

Pisanie prac licencjackich z Turystyki Rekreacji
Tagi:            

Dodaj komentarz