• praca magisterska turystyka
    Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Temat na pracę magisterską z Turystyki i Rekreacji, który z pewnością jest bardzo ciekawy to turystyka ekstremalna. W poniższym artykule zdefiniujemy to pojęcie oraz przedstawimy, jak ująć to pojęcie w swojej pracy dyplomowej. Podamy również przykłady podróży, które można określić jako turystykę ekstremalną.

Pierwszy rozdział z reguły skoncentrowany jest na wyjaśnieniu rozmaitych kwestii związanych z szeroko pojętą teorią. Należy tutaj zdefiniować pojęcie turystyki ekstremalnej. Ogólnie to pojęcie można określić jako podróż, której celem jest uprawianie sportów ekstremalnych. Charakterystyczne dla tej odmiany turystyki jest ryzyko odniesienia rozmaitych uszczerbków na zdrowiu, a nawet śmierci.

Osoby, które uprawiają ten rodzaj turystyki, często muszą zmierzyć się z granicami swojej wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej. Poza tym są one świadome tego, że ryzykują własnym zdrowiem, a nawet życiem.

Klasycznym przykładem turystyki ekstremalnej są wyprawy do ruin reaktora w Czarnobylu. Osoby, które tam podróżują, są w pełni świadome tego, że ryzykują własnym zdrowiem, a nawet życiem. Innym przykładem turystyki ekstremalnej mogą być podróże do rejonów objętych konfliktami zbrojnymi.

Ruiny reaktora w Czarnobylu.

Turystyka ekstremalna z reguły polega na podróżach, których celem jest uprawianie sportów, które w powszechnym odbiorze są uznawane za ekstremalne. Do takich form aktywności fizycznej można zaliczyć sporty lotnicze, górskie kolarstwo, motocross, czy też wspinaczkę wysokogórską.

Rozdział drugi z reguły zawiera część badawczą. W tym rozdziale można przedstawić motywacje osób, które biorą udział w turystyce ekstremalnej. W tej części można pokusić się również o zbadanie trendu, w jakim jest obecnie turystyka ekstremalna. Innymi słowy, trzeba określić, czy popyt na takie ekstremalne wyprawy rośnie, czy też nie. Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie podsumowanie wraz z rozmaitymi refleksjami.

Temat pracy magisterskiej z Turystyki i Rekreacji, który jest fascynujący. Turystyka ekstremalna.

Temat pracy magisterskiej z Turystyki i Rekreacji, który jest naprawdę interesujący to właśnie turystyka ekstremalna. Jest to zagadnienie na czasie, ponieważ coraz więcej ludzi pragnie w swoim wolnym czasie nie odpoczynku, a prawdziwej adrenaliny. Z pewnością turystyka ekstremalna może być ciekawą niszą, która na pewno zostanie w ten lub inny sposób zagospodarowana przez różne biura podróży.

Turystyka ekstremalna – temat na pracę magisterką

Dodaj komentarz