• praca magisterska turystyka
    Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Tematy prac magisterskich z Turystyki i Rekreacji   są bardzo zróżnicowane. Wybór odpowiedniego tematu pracy jest bardzo ważny.  W poniższym  tekście przytoczone zostaną przykładowe tematy prac magisterskich z Turystyki i Rekreacji. Być może przydadzą się one podczas wyboru własnego tematu pracy.

Dobry temat to “Perspektywy rozwoju polskiej turystyki”. W  temacie tym można pokazać rozmaite kierunki rozwoju branży turystycznej w Polsce.   Zaletą tego tematu jest fakt,  iż do tego tematu można znaleźć cały szereg danych (np. z GUS-u). Trzeba też tu wspomnieć o takich zaletach Polski  jak: m.in. niskie zagrożenie terroryzmem, czy też relatywnie niskie ceny.

Inny dobry temat to: “Turystyczne funkcje miasta na przykładzie Wrocławia “. W temacie tym trzeba przeanalizować rozmaite atrakcje turystyczne Wrocławia oraz ocenić ich komercyjny potencjał. Można w tej pracy pokusić się również o zaprezentowanie możliwości zwiększenia atrakcyjności tego miasta dla turystów. Być może tego typu praca, może być wstępem do otwarcia własnego biznesu. Praca taka uczy, bowiem planowania biznesowego  i oceny potencjału komercyjnego danych rzeczy.

Kolejny ciekawy temat to “Potencjał komercyjny agroturystyki w Polsce”. Jest to temat bardzo ciekawy, ponieważ agroturystyka jest dopiero odkrywana zarówno przez rodzimych, jak i zagranicznych turystów. Pracę tę trzeba zacząć od zdefiniowania pojęcia agroturystki oraz rzeczy, które się na nią składają. Należy przedstawić,  w których miejscowościach w Polsce agroturystyka ma duży potencjał rozwoju. W pracy tej trzeba też przedstawić, jak ten potencjał agroturystyczny można by wzmocnić.

Niezależnie jaki temat pracy wybierzemy, musimy go najpierw dobrze skonsultować z naszym promotorem. Promotor posiada dużą wiedzę z danej dziedziny oraz odpowiednie doświadczenie odnośnie prac dyplomowych. Często to on sam proponuje temat, o którym warto pisać swoją pracę magisterską,

Tematy prac magisterskich z Turystyki i Rekreacji – ogólne rozważania.

Tematy prac magisterskich z Turystyki i Rekreacji są bardzo ciekawe. Należy jednak wybrać taki temat, który wiąże się z odpowiednimi perspektywami zawodowymi. Dobrze, by dany temat miał duże powiązanie z praktyką. Im praktyczniejsza jest nasza praca magisterska z Turystyki i Rekreacji, tym większa szansa na zawodowy sukces.

Tematy prac magisterskich z Turystyki i Rekreacji – przykłady
Tagi:        

Dodaj komentarz